ראוול - הצרפתי והספרדי (קונצרט מס. 2, ינואר 2016)

העונה ה - 25: 2015 - 2016