Heading 2

ההרשמה לעונה ה- 28: 2019-2018 בעיצומה 
במסגרת כל מנוי 5 קונצרטים כאשר יש לבחור אחת מהסדרות המופיעות מטה.

מנוי מאוחר לשלושה קונצרטים - 330 שח בלבד. 
הסדרות זהות בינהן כאשר כל סדרה מתקיימות במועד אחר או בעיר אחרת.
בעת רכישת המנוי יקבע לכל מנוי מושב קבוע באולם הקונצרטים בסדרה בה בחר להשתתף.
במידה והמנוי לא יכול להופיע בחלק מתאריכי הסדרה בה בחר, הכרטיס שברשותו יוחלף למועד חלופי בו נותרו מקומות פנויים.
לא ינתן זיכוי כספי בגין כרטיס מנוי שלא נוצל, אלא אם הקונצרט בוטל ע"י הקתדרה למוסיקה.
ניתן לבצע את ההרשמה טלפונית או לשלוח את טופס ההרשמה למשרדנו באמצעות הדואר או הפקס.

נוהל עסקאות תשלומים
ניתן לחלק כל תשלום בקתדרה למוסיקה ל - 3 תשלומים.הריבית על התשלומים תחול על הלקוח, בשיטת הקרדיט.

דמי ביטול
ביטול המנוי לאחר שהכרטיסים נשלחו והגיעו ללקוח כרוכה בתשלום דמי ביטול בסך 100 ש"ח.

נוהל החלפת כרטיסים ואיחורים
הקונצרטים מתחילים בזמן. מאחרים לא יורשו לשבת במקומותיהם המסומנים כדי לא להפריע למהלך הקונצרט.
כרטיס שלא נוצל ללא התראה, לא יוחלף.
לא יינתן זיכוי כספי על כרטיס שלא נוצל.
הזכות להחלפת כרטיסים תקפה רק לעונה הנוכחית.
הקונצרט האחרון איננו בר החלפה.